Chris de Bont?

PAGANELLUS MINOR is in 2012 gestart met dr. Chris de Bont als uitvoerend historisch geograaf

Chris de Bont is geboren te Amsterdam in 1951 en woonachtig te Rhenen

Chris de Bont is vanaf 1977 als professioneel historisch geograaf werkzaam; de laatste jaren schrijft hij ook: een historische roman, twee kinderboekjes en een sprookje, die hij zelf bij zijn eigen uitgeverijtje Paganellus Minor uitgeeft. Een tweede historische roman is ‘in de maak’.

WAT HEEFT CHRIS DE BONT TOT NU TOE GEDAAN?

 

 

 

 

 

Chris de Bont, geschilderd door Joop de Bont in de jaren ’70 van de vorige eeuw

2023 – heden: voorzitter Arend Datema Instituut voor streekhistorisch onderzoek van de Betuwe te Ommeren

2023 – heden: bestuurslid Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren

2019 – heden: uitgevertje

2015 – heden: schrijver

2012 – heden: historisch geograaf bij en eigenaar van Paganellus Minor

2011 – 2017: gastdocent Rijksuniversiteit Groningen

2012 – 2016: gastdocent Wageningen Universiteit

2008: promotie Wageningen Universiteit

2006 – 2012: onderzoeker en parttime docent Wageningen Universiteit

1982 – 2014: onderzoeker Stichting voor Bodemkartering-DLO-Staring Centrum-Alterra Wageningen UR

1981 – 1982: freelance illustrator van schoolboekjes aardrijkskunde

1977 – 1981: kandidaat-assistent Universiteit van Amsterdam

1971 – 1981: studie Universiteit van Amsterdam, afgestudeerd als klassiek historisch         geograaf, tevens eerstegraads docent aardrijkskunde

vóór 1971: examen HBS-a, bijscholingscursus Latijn, enkele jaren werkervaring                   (Volkskrant, belastingkantoor, schoolboekhandel) en een dienstweigerperiode

Daarnaast overal in Nederland heel veel lezingen gegeven en excursies begeleid 

VOORMALIGE FUNCTIES

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan…

Lid Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) Provincie Noord-Holland, tot 2020

Lid van de redactieraad van Vitruvius, onafhankelijk vaktijdschrift voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg (Vitruvius), tot 2016

Bestuurslid van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, tot maart 2016 (VvW)

Bestuurslid van de Stichting Tabula Batavorum en roulerend redactielid van Tabula Batavorum, historisch jaarboek voor de Betuwe (TB), tot de winter van 2017

Bestuurslid en interim-voorzitter van de Historische Kring Kesteren en omgeving, tot 1 januari 2018 (HKK&O)

Voorzitter van Stichting ´t Stokpaard, steunfonds op het gebied van specifiek welzijnswerk, van 1997 tot 1 januari 2018.

Veel langer geleden:

Voorzitter van de Peuterspeelzaal in Kesteren.

Voorzitter van het Sociaal-Cultureel Werk De Hoenderik te Kesteren.

Voorzitter Steunfonds ten behoeve van het Sociaal-Cultureel Werk in de gemeente Kesteren