Berichten

MIJN DISSERTATIE VERGETEN LAND IS NU BESCHIKBAAR OP INTERNET, in beide versies (2008 en 2009) die inhoudelijk volkomen identiek zijn

Klik hier: Bont, Chr. de, 2008. Vergeten land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350). Dissertatie Wageningen Universiteit (in 2009 ook verschenen in de reeks Alterra Scientific Contributions, 27. Wageningen) Let op: het duurt wel even voordat de héle dissertatie van zo’n 650 pagina’s gedownload is.

  

 

Op vrijdag 7 november 2014 is tijdens de najaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht mijn boek “Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi” (deel 2 in de serie Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis) aangeboden aan een vertegenwoordiger van de wetenschap en van het waterschap. Dit bij uitgeverij Verloren in Hilversum verschenen, zeer rijk geïllustreerde boek is te bestellen bij Uw boekhandel. Veel leesplezier

ERRATUM: In dit boek is de foutieve concept-versie van afbeelding 2.3 op pag. 24 opgenomen. Hieronder de definitieve versie.

 

In het boek van D.  Brinkkemper: 1000 jaar Katwoude; de oudste geschiedenis van Katwoude in vogelvlucht. (z.p. – 2014) heeft Chr. de Bont een kort inleidend hoofdstukje geschreven (p. 12-15). Bij de productie van dit verder fraaie boekje is met de kaarten bij mijn bijdrage wat fout gegaan: ze zijn in zwart-wit afgedrukt en dat was niet de bedoeling. Eén mail naar paganellusminor@gmail.com en ik mail U de gekleurde kaarten, gratis natuurlijk