Nu op deze website: boeken TE GEEF en TE KOOP. Klik hier.

 

Verschenen ons eerste kinderboekje: Gerrie & Chris: Manelief, over een prins die van de maan hield (24 pagina's full-colour, hoogglans, 21 x 21 cm, uitgave Paganellus Minor) met illustraties van Gerrie VIveen en tekst en layout van Chris de Bont. Dit kunst- en (voor)leesboekje voor jong en oud (de tekst is toegespitst op groep 3-4) is te verkrijgen voor € 7,50  bij ons. Voor € 10,- wordt het boekje U gewoon toegezonden.

Bestelling via: paganellusminor@gmail.com (graag naam, adres en aantal boekjes vermelden) waarna U een ontvangstbevestiging krijgt met de betaalmogelijkheid. Het boekje wordt U dan na betaling per ommegaande toegezonden.

MIJN DISSERTATIE VERGETEN LAND IS NU BESCHIKBAAR OP INTERNET, in beide versies (2008 en 2009) die inhoudelijk volkomen identiek zijn

Klik hier: Bont, Chr. de, 2008. Vergeten land; ontginning, bewoning en waterbeheer in de Westnederlandse veengebieden (800-1350). Dissertatie Wageningen Universiteit (in 2009 ook verschenen in de reeks Alterra Scientific Contributions, 27. Wageningen) 

  

Op vrijdag 7 november 2014 is tijdens de najaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht mijn boek "Amsterdamse boeren; een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi" (deel 2 in de serie Waterstaat, Cultuur en Geschiedenis) aangeboden aan een vertegenwoordiger van de wetenschap en van het waterschap. Dit bij uitgeverij Verloren in Hilversum verschenen, zeer rijk geïllustreerde boek is te bestellen bij Uw boekhandel. Veel leesplezier!

ERRATUM: In dit boek is de foutieve concept-versie van afbeelding 2.3 op pag. 24 opgenomen. Hieronder de definitieve versie.

 

In het onlangs verschenen: Bont, Chr. de, 2014. 1000 jaar geleden; de oudste geschiedenis van Katwoude in vogelvlucht. In: Brinkkemper, D., 1000 jaar Katwoude. z.p., p. 12-15., is bij de produktie van dit verder fraaie boekje met de kaarten bij mijn bijdrage wat fout gegaan: ze zijn in zwart-wit afgedrukt en dat was niet de bedoeling. Eén mail naar paganellusminor@gmail.com en ik mail U de gekleurde kaarten, gratis natuurlijk