WELKOM BIJ PAGANELLUS MINOR

DEZE WEBSITE WORDT DE KOMENDE WEKEN GEHEEL VERNEUWD

Uw adres voor integer, stijlvol en enthousiasmerend, maar altijd wetenschappelijk verantwoord, toegepast of verdiepend historisch-geografisch onderzoek, voor advies, onderwijs, cursussen, lezingen en begeleiding

 

dr. Chris de Bont, historisch geograaf

 

Umberto Eco: De naam van de roos:

"Zo kent God de wereld, want Hij heeft haar, voordat Hij haar schiep, eerst als het ware

 van buitenaf in Zijn geest ontworpen, terwijl wij de regel ervan niet kennen, omdat wij er

 middenin leven en haar reeds gemaakt aantreffen."

"Men kan de dingen dus leren kennen door er van buitenaf naar te kijken?"

"De kunstmatige dingen, doordat we in onze geest de handelingen van de maker opnieuw

 doorlopen. Niet de natuurlijke dingen, want die zijn niet het werk van onze geest."