CURSUSSEN VAN PAGANELLUS MINOR

 

PAGANELLUS MINOR staat voor het verspreiden van gedegen historisch-geografische kennis, optimaal toegespitst op de specifieke interessen van zeer verschillende doelgroepen. Cursussen kunnen in principe overal in Nederland worden gegeven. Ook meerdaagse cursussen zijn bespreekbaar, al dan niet gecombineerd met een of meerdere veldexcursies. Nieuwe cursussen kunnen in overleg worden vervaardigd. De kosten voor een cursus (al dan niet gecombineerd met een excursie) worden op maat geoffreerd.

 

PAGANELLUS MINOR heeft in het najaar van 2015 een eenavondcursus Amsterdamse boeren gegeven in de OBA te Amsterdam.

PAGANELLUS MINOR heeft in mei 2014 een driedaagse Cursus Landschapsgeschiedenis voor de Provincie Utrecht verzorgd.

 PAGANELLUS MINOR heeft in het voorjaar van 2014 voor de Volksuniversiteit Amsterdam een Inleiding in de historische geografie van de Nederlandse cultuurlandschappen (zes cursusavonden) verzorgd.

 PAGANELLUS MINOR heeft in het najaar van 2013 twee cursussen verzorgd:

Voor de Vechtplassencommissie: Tussen Utrecht en Muiden; Boerenontginningen aan weerszijden van de Vecht (800-1350 na Chr.) (één cursusavond)

Voor de Volksuniversiteit Amsterdam: Apud amestelledamme - bij Amsterdam; de historische geografie van Amsterdam en wijde omgeving in de Middeleeuwen (800-1350) (twee cursusavonden)