ADVIEZEN VAN PAGANELLUS MINOR

 

PAGANELLUS MINOR is vanuit een jarenlange onderzoekservaring en vanaf 2012 als onafhankelijk opererend historisch geograaf dé aangewezen adviseur voor veel van Uw vragen op het gebied van historische geografie en erfgoed

 

PAGANELLUS MINOR kan voor verschillende overheden plannen vakinhoudelijk op hun erfgoedmerites beoordelen en zo nodig aangeven hoe een cultuurhistorische inbreng verder kan worden gewaarborgd

 

PAGANELLUS MINOR kan door U ingehuurde externe expertise begeleiden of de uitkomsten van zulk onderzoek als onafhankelijke partij beoordelen en advies geven over eventuele verbeteringen of de wijze van rapportage

 

BEGELEIDING DOOR PAGANELLUS MINOR

 

PAGANELLUS MINOR adviseert en begeleidt studenten en onderzoekers bij het formuleren van de vraagstelling en het maken van een opzet voor een historisch-getint onderzoek of scriptie en bij de afronding van het manuscript

 

PAGANELLUS MINOR schrijft geen werkstukken of scripties op verzoek

 

PAGANELLUS MINOR beoordeelt en becommentarieert op verzoek van derden en op basis van vertrouwen manuscripten van wetenschappelijke boeken of artikelen (peer review). Ook is het mogelijk Uw wetenschappelijke manuscript als 'meelezer' door PAGANELLUS MINOR te laten beoordelen. PAGANELLUS MINOR zal een manuscript waar hij bemoeienis mee heeft gehad natuurlijk nooit als peer reviewer beoordelen, of een schrijver adviseren over een door hem eerder gereviewd manuscript

 

PAGANELLUS MINOR kan redactie voeren over élk al dan niet historisch-getint manuscript en adviseren bij het vervaardigen van kaarten en afbeeldingen. In sommige gevallen kan PAGANELLUS MINOR deze voor U (helpen) vervaardigen en zorgdragen voor het (helpen) uitgeven van het manuscript.